We zijn bezig met het schrijven van een artikel over alle eigenschappen verschillen en overeenkomsten tussen CBD en CBD(A).